Ceník pečovatelských úkonů

Výše úhrady za základní a fakultativní úkony pečovatelské služby činí (pokud není v tabulce uvedeno jinak):

dny pracovní 135,-/hod
dny pracovního klidu a volna 135,-/hod
svátky 135,-/hod


Pokud poskytování služby, včetně času nezbytného k zajištění úkonů, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí, nejméně  ¼ hod.

Základní sociální poradenství: zdarma

Přehled základních a fakultativních úkonů:

Základní úkony:

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

Pomoc a podpora při podávání jídla a pití

Pokud osoba nezachovává stravovací a pitný režim, kontrola a připomenutí

Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek

Oblékání, svlékání oděvu, nasazování a svlékání kompresivních punčoch, ortéz, protéz

Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru

Dopomoc při pohybu u hůře mobilních osob (2 FH, chodítko)

Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

Osobně či pomocí zvedacího zařízení

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

Pomoc při úkonech osobní hygieny

Hygiena na lůžku, u umyvadla, celková koupel v koupací vaně na   lůžku, ve sprše, ve vaně v koupelně, péče o chrup, zubní protézu, výměna plenových kalhotek, promazání pokožky, prevence defektů kůže – proleženin,   opruzenin, polohování

jsme vyškoleni v metodě Bazální stimulace

Pomoc při základní péči o vlasy a nehty

Česání vlasů, umytí vlasů, vysušení vlasů, holení u mužů, stříhání   nehtů na rukou

Pomoc při použití WC

Asistence při použití WC

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

Pomoc při přípravě jídla a pití

Pomoc při drobných úkonech při přípravě stravy (krájení, strouhání, uvaření čaje, ukrojení chleba…), ohřátí jídla

Příprava a podání jídla a pití

Ohřátí jídla, podání stravy do úst

Dovoz nebo donáška jídla

Od jiného poskytovatele

Pomoc při zajištění chodu domácnosti:

Běžný úklid a údržba domácnosti

Každodenní činnosti jako přestlání a převlečení postele, vynesení koše,   umytí nádobí po obědě, umytí pracovní plochy linky, vyvětrání, zametení, zalití   květin

Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti

Neprovádíme, obraťte se na jiného poskytovatele úklidových služeb – kontakty předáme.

Běžné nákupy a pochůzky

Nákup (max 1 menší taška 5 kg), vyzvednutí receptu, vyzvednutí léků,   přidělání klíčů, zaplacení složenek na poště apod.

Velký nákup

Více než 1 malá taška a 5 kg  -   115 Kč/úkon

Praní a žehlení ložního prádla

Praní v domácnosti a pračce uživatele

Praní a žehlení osobního prádla, popř. jeho drobné opravy

Praní v domácnosti a pračce uživatele, věšení prádla, žehlení, přišití   knoflíku

Donáška vody

 

Topení v kamnech

 

Zprostředkování   kontaktu se společenským prostředím:

Doprovázení k lékaři na orgány veřejné moci a instituce

 

Fakultativní úkony:

Dovoz klientů k lékaři, na instituce a zpět

13 Kč/km (pouze pro klienty agentury) + čas pečovatele (řidiče)

Podpora při dodržování léčebného režimu

Sledování klienta, zda si léky sám vzal, léky se nedávkují ani nepodávají   do úst, mohou se pouze vysypat z dávkovače. Léky chystá  rodina.

Pomoc při uplatňování práv, zájmů a při obstarávání běžných osobních   záležitostí

telefonické vyřizování, vyřízení příspěvku na péči,  zajištění domova pro seniory apod.

Pomoc s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a   sociálních schopností a dovedností

Venkovní vycházka, malé pohybové aktivity směřující k udržení   soběstačnosti, tréning psychických funkcí – paměti, vnímání, komunikace

Bandáž dolní končetiny bez defektů jako prevence komplikací

 

Půjčování kompenzačních pomůcek

Dle ceníku pomůcek

 

pedikúra

220 Kč + dopravné v rámci Olomouce 30 Kč, okolní vesnice 50 Kč (objednávky na tel. 585 411 742)

U náročné pedikúry 1.návštěva příplatek 40 Kč